Preventivní prohlídky

Jak často chodit na „prevence“ a co je jejich náplní

Preventivní prohlídka se provádí při registraci k novému praktickému lékaři a poté nejdříve za 2 roky. Její obsah je určen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. 

Zjednodušeně řečeno je náplní prohlídky doplnění anamnézy (lékař se vyptá na věci související s Vaším zdravotním stavem) a vyšetření celého těla. Kromě kontroly moči se při části preventivních prohlídek neprovádí žádné další odběry. Pouze při vstupní prohlídce, ve 30 letech a od 40 let 1x za 2 roky se odebírá glykémie - „cukr v krvi“ - k včasnému záchytu případného diabetu. Odběr cholesterolu se provádí 1x za 10 let. 

Navíc se od 40 let 1x za 4 roky natočí EKG (srdeční záznam – provádíme také přímo v ordinaci). Od 50 let se 1x za 2 roky provádí test na přítomnost krve ve stolici (k včasnému záchytu nádoru tlustého střeva nebo polypů, ze kterých by později nádor mohl vzniknout), případně se místo testu 1x za 10 let provede kolonoskopie – můžete si sami zvolit, případné výhody a nevýhody je možné při preventivní prohlídce probrat.

Ženy by od 45 let měly 1x za 2 roky absolvovat mamografické vyšetření. 

U mužů je ještě od 50 let možnost odběru hormonu PSA k detekci případného nádoru prostaty. Na rozdíl od všech výše uvedených vyšetření je ale v tomto případě jeho přínos nejednoznačný, protože pozitivní nález může vést ke zbytečnému invazivnímu vyšetřování a zákrokům s rizikem poškození zdraví. Podle nyní dostupných studií má proto odběr přínos spíše jen u mužů s anamnézou rakoviny prostaty u blízkých příbuzných. Při zájmu o toto vyšetření je nutné probrat přínosy a rizika při prohlídce s lékařem.

Co udělat, když chci prohlídku absolvovat

V první řadě je vhodné se předem objednat (doporučujeme e-mailem, lze ale i telefonicky nebo osobně). 

Případné odběry a další vyšetření budou naplánované teprve při vlastní prohlídce u lékaře – v některých případech nebudou potřeba vůbec, jindy naopak podle nálezu při prohlídce bude potřeba odebrat více laboratorních parametrů, než stanovuje vyhláška.

Vhodné je k prohlídce vzít i vzorek moči ve vymyté uzavřené nádobě (nemusí jít o ranní moč).

Chci prohlídku častěji nebo mám zájem o další nadstandardní vyšetření

Pokud máte jakékoli zdravotní obtíže, bude provedené vyšetření zaměřené na zdroj obtíží a možnost jejich řešení, v tomto případě ho stejně jako při prevenci hradí pojišťovna. Celkovou preventivní prohlídku ale pojišťovna v ČR hradí pouze 1x za 2 roky, před uplynutím této doby je možné jí absolvovat a uhradit hotově dle ceníku dostupného v ordinaci.

Častým požadavkem je odběr laboratorních parametrů, které vyhláška o preventivních prohlídkách neuvádí (krevní obraz, jaterní testy, krevní skupina a další). Pokud nemáte žádné obtíže a lékař při vyšetření neobjevil žádný zásadní problém, je prakticky vyloučeno, aby Vám odběr těchto a dalších parametrů jakkoli pomohl. Pokud i přesto máte o jakékoli další laboratorní vyšetření zájem, je možné ho u nás v ordinaci zajistit. Cena se odvíjí od platného ceníku příslušné laboratoře.